SCHEDULE : BASIC JUMP ROPE SKILLS

 

 

3 BASIC REQUIREMENTS IN JUMP ROPE

Skipping Rope

Sports shoes, appropriate clothing & comfortable

A Suitable Place & Flat

3 BASIC COMPONENTS IN JUMP ROPE

• Aktiviti Fizikal / Kecekapan Bangunan
• Pendidikan Kesihatan Jantung
• Kutipan Derma

3 BASIC COMPONENTS IN JUMP ROPE

Physical Activity / Skill Building
Heart Health Education
Fund Raising

ADVANTAGES OF JUMP ROPE

• Mudah. Menambahkan keyakinan diri.
• Membina kemahiran kecergasan & memperbaiki kelincahan, koordinasi, ritma, keseimbangan & kekuatan stamina.
• Meningkatkan tahap kesihatan jantung.
• Mempercepatkan kadar denyutan jantung & dapat mencapai sasaran “Heart Rate Zone”.
• Membakar lemak & kolesterol.
• Membina otot dan stamina.
• Melibatkan kanak-kanak dari peringkat sekolah hingga peserta dewasa juga kekeluargaan.
• Peluang berinteraksi dengan kanak – kanak : antara ibubapa & anak – anak serta guru & pelajar.
• Memberi dan meningkatkan kesedaran tentang penyakit jantung.

• Easy. Add confidence.
• Build fitness and improve agility skills, coordination, rhythm, balance, stamina and strength. Menyeronokkan & mencabar. Fun & challenging.
• Improve the health of the heart.
• Accelerate the heart rate and can achieve the target of “Heart Rate Zone”.
• Burn fat & cholesterol.
• Build muscle and stamina.
• Involving children from school level to adult participants also friendly.
• Opportunities to interact with children: between parents and children as well as teachers and students.
• Give and raise awareness about heart disease.